Το Συμβούλιο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής πληροφορεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ) ότι διεξάγεται δημόσια διαβούλευση του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 για την χρονική περίοδο 13 μέχρι 27 Ιανουαρίου 2021.  Παρακαλώ όπως βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας κάτω από το πεδίο  <Τελευταία Νέα> .

Verified by MonsterInsights