Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων;

Απάντηση: Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αιτητές είναι η συμπλήρωση των επικαιροποιημένων εντύπων και η προσκόμιση των πρωτότυπων πιστοποιητικών. Θα πρέπει επίσης να κατατεθεί το κατάλληλο τέλος που αναγράφεται στην αίτηση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΣΙΥΑ και απόδειξη πληρωμής αυτού. Αφού συμπληρωθούν αυτά, θα κατατεθούν σε πρωτότυπη μορφή στο γραφείο του ΣΙΥΑ για εξέταση από το ΣΙΥΑ.

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που δίνεται από το ΣΙΥΑ σε περίπτωση έγκρισης της αίτησής μου;

Απάντηση: Σε περίπτωση έγκρισης, τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα δίνονται για την κάθε αίτηση:

α) Παρένθετη Μητρότητα – 18 μήνες έγκρισης

β) Μονήρης ‘Ατομο –  18 μήνες έγκρισης

γ) Εξαίρεση Ορίου Ηλικίας – 9 μήνες έγκρισης