Νομικό Πλαίσιο

Στην ιστοσελίδα θα ενημερωθείτε για τον Περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμο 69(Ι)/2015, καθώς για την τρέχουσα σύνθεση του Συμβουλίου του ΣΙΥΑ. Από το ΣΙΥΑ είναι ευπρόσδεκτες οποιεσδήποτε εισηγήσεις, καθώς μέλημά μας είναι η συνεχής αναβάθμιση των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα.

Βασικός Νόμος και τροποποιήσεις του

Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής  Νόμος του 2015 (69(Ι)/2015) όπως τροποποιήθηκε

 Νόμος και τροποποιήσεις

  • 69(I)/2015
  • 194(I)/2015
  • 92(I)/2016
  • 113(I)/2018
Δες την ενοποιημένη νομοθεσίαΔες την ενοποιημένη νομοθεσία