Τα μέλη

κα Χριστίνα Ζίκκου

Πρόεδρος του ΣΙΥΑ

Δικηγόρος

Νομική Σύμβουλος

Αργυρίδης Σάββας

Αντιπρόεδρος του ΣΙΥΑ

Μαιευτήρας / Γυναικολόγος 

Δρ Μιχάλης Αναστασιάδης 

Μέλος του ΣΙΥΑ

Παιδίατρος 

κος Αλέξανδρος Ελευθερίου

Μέλος του ΣΙΥΑ

Δικηγόρος

Δρ Μαρία Καρεκλά

Μέλος του ΣΙΥΑ

Εγγεγραμμένη Κλινικός Ψυχολόγος
Αν. καθηγήτρια, Παν. Κύπρου

Παντελή Ιακωβίνα

Μέλος του ΣΙΥΑ

Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός Υπουργείο Υγείας

Ζωττής Νίκος

Μέλος του ΣΙΥΑ

Γυναικολόγος- Μαιευτήρας

Δρ Καρολίνα Σισμάνη

Μέλος του ΣΙΥΑ

Επιστήμονας στον κλάδο της Γενετικής

Ιακώβου Ερατώ

Μέλος του ΣΙΥΑ

Ανώτερος Κλινικός Εμβρυολόγος